പതിവ്രത (തകഴി)

മനസ്സിന്റെ വഴികള്‍ കണ്ടവരാരാണ് ? കരാറുകളില്‍ കുടുങ്ങിയ സ്നേഹം സ്വച്ഛമായി പണ്ടൊഴുകിയ വഴികളിലേക്കുതന്നെ തിരിഞ്ഞൊഴുകുകില്ലേ? ജീവിതയാഥാര്‍ഥ്യങ്ങളുടെ തീക്കുടുക്കകള്‍ പൊട്ടി നാലുപാടും ചിതറുമ്പോള്‍ ഒരുപാടാത്മാക്കള്‍ പിടഞ്ഞു വീഴുന്നു. കൊതിച്ചതും വിധിച്ചതും ഒരിക്കല്‍ കൂടി കഥാകാരന്‍ നമുക്കു കാട്ടിത്തരുന്നു. തകഴിയുടെ കഥ......പതിവ്രത.

ഒന്നാം ഭാഗം


രണ്ടാം ഭാഗം
Download Links

ഒന്നാം ഭാഗം
രണ്ടാം ഭാഗം

തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള (1912-1999)

മലയാള സാഹിത്യത്തിന്റെ അഭിമാനമായ തകഴി, ചെമ്മീൻ എന്ന ഒറ്റ നോവൽ കൊണ്ടു മാത്രം മലയാളഭാഷയുള്ള കാലം മുഴുവൻ ഓർക്കപ്പെടും.

അവാർഡുകൾ:
1956: കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി (ചെമ്മീൻ)
1964: കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി (ഏണിപ്പടികൾ)
1980: വയലാർ അവാർഡ്‌ (കയർ)
1985: പത്മഭൂഷൻ
1985: ജ്നാനപീഠം

1 comments:

  ഹാരിസ്

October 22, 2008 at 6:43 AM

നന്ദി.